درباره ما

هدف از طراحی این سایت این بوده که شما عزیزان پیمانکار و فروشندگان ضایعات آهن قیمت دقیق از وضعیت بازار قراضه در اختیار داشته باشید تا با انتخاب مناسب و بجا اجناس خود را به بهترین قیمت ممکن بفروشید و همچنین اطلاع لحظه ای از بازار قراضه در اختیار داشته باشید .